Loods66B

Wie wij zijn

Loods 66B is in 2015 ontstaan onder de naam ‘Leer- werkbedrijf Tonnie’. Henk Brouwer (met ervaring in het opzetten van bedrijven en het ondersteunen van mensen met diverse problematiek) en Tonnie Beekelaar (met ervaring als leermeester en het bieden van dagbesteding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) bundelden hun krachten. In 2020, wanneer het bedrijf 5 jaar bestaat, veranderen ze de naam in Loods66B.

Wat wij belangrijk vinden

Onze filosofie

Het doel is om mensen te begeleiden die vanwege psychische problematiek en/of verslavingsproblematiek niet in staat zijn om voor een reguliere werkgever te werken. We richten ons op de volgende drie pijlers:

Structuur

Structuur draagt bij aan  zekerheid en duidelijkheid.  De deelnemers weten wat ze van ons kunnen verwachten. Situaties en regels zijn duidelijk en het draagt bij aan het onderling vertrouwen. Structuur draagt bij aan overzicht. Daarbij valt te denken aan:

  • Je weet waar je spullen liggen
  • Je hebt duidelijkheid over regels en afspraken
  • Je weet wat je moet doen en bij wie je moet zijn als je een vraag hebt
  • Je weet wanneer je ergens moet zijn

Ritme

Mensen zijn gebaat bij regelmaat. Door een vast ritme te bieden geloven wij dat deelnemers lekkerder in hun vel zitten, minder stress ervaren en beter functioneren. Wij bieden duidelijke regels, waarbij we waar nodig maatwerk leveren voor de deelnemers.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om vaste momenten te hebben van ontspanning, samen te lunchen en elkaar beter te leren kennen.

Perspectief

Wij vinden dat mensen tot hun recht moeten komen met de kwaliteiten en mogelijkheden die ze hebben. Daarom bieden we bij Loods66B ondersteuning op elk niveau van het arbeidsproces. We streven naar het hoogst haalbare voor de deelnemers, wat voor de één voldoening vinden is op een dagbestedingsplek en voor de ander toeleiding naar een betaalde baan betekent.